อุปกรณ์คัดเกรดการสั่นสะเทือนสำหรับการบดโลหะผสมเหล็ก