เชื้อเพลิงไอน้ำความดันบรรยากาศท่อน้ำหม้อไอน้ำเพื่อขาย