หม้อไอน้ำที่ใช้กะลามะพร้าวเป็นเชื้อเพลิงสำหรับโรงงานอาหารสัตว์