วิธีการแก้ปัญหาทรายเทียมราคาบดปรับในบังกาลอร์ไนจีเรีย