การทำเหมืองกับการขุดหลุมและลำเลียงเครื่องทำความสะอาดชายหาดปลาฉลามข่าวฟ็อกซ์