ฉันควรทำอย่างไรหากเครื่องบดแบบเคลื่อนย้ายได้ประเภทซึ่งไม่ได้ผลิตผง