ใช้เครื่องช่วยตัวเองสำหรับใช้บนรถยนตร์ปิดปากสหราชอาณาจักร